หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีทีร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ

 8 ก.พ.56  : สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานในสังกัด
                     กระทรวงไอซีที  ร่วมต้อนรับ   นายจำนง  แก้วชะฏา  
                     ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     และการสื่อสาร  ณ  ห้องประชุม  ชั้น3  
                     ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
 

วันที่ 11/02/2556
แสดง ข่าว
 ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
 ถวายพระพรในหลวง
 กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 ประกาศรับสมัครงาน
 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 ประกาศจังหวัดพิจิตร
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีทีร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ
 ต้อนรับสถิติจังหวัด
ไปหน้าที่  1  
คำขวัญจังหวัดพิจิตร : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ.....แข่งเรือยาวประเพณี.....พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน.....เพลิดเพลินบึงสีไฟ.....ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร.....รสเด็ดส้มท่าข่อย.....ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง.....ตำนานเมืองชาลวัน

สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777
E-mail :
Phichit@nso.go.th